Produkty pszczele
U?ytkownicy on-line
Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 384 go艣ci 
Partnerzy

Najlepszy sklep pszczelarski w internecie !

Zdrowotny mi骴 manuka z Nowej Zelandii

Google Translate
ApiMiodek.pl

Witaj w krainie Pasieki ApiMiodek !


Jest nam niezmiernie mi?o go?ci? Ci? cho? przez chwil?, postaramy si? nie zawie?? Twoich oczekiwa?.

Zapraszamy do kr髏kiej lektury.


By przypomnie? sobie smak najsmaczniejszego miodu jaki w ?yciu jad?a?/-e? zapraszamy Ci? do wirtualnej podr?y po naszym 爂ospodarstwie pasiecznym.

ApiMiodek to pasieka, kt髍? prowadz? wraz z moimi rodzicami Teres? i Stanis?awem Gierula.


Nasze gospodarstwo licz?ce obecnie ponad 250 pniow? pasiek?, po?o?one jest w malowniczej miejscowo?ci Chyrzyna, znajduj?cej si? w odleg?o?ci 25 km od Przemy?la.


Pocz?tki pszczelarstwa w Naszej rodzinie si?gaj? ko?ca XIX w. Ta ponad 100 letnia tradycja zaprocentowa?a wyrobem doskona?ej jako?ci produkt體 pszczelarskich.W naszej ofercie znajdziesz takie miody jak:

i inne produkty pszczele.


Zar體no Ja jak i m骿 Tata Stanis?aw jeste?my absolwentami elitarnego technikum pszczelarskiego w Pszczelej Woli (jest to jedyne w Polsce i prawdopodobnie w Europie Technikum Pszczelarskie).


Presti? i do?wiadczenie jakie zdobyli?my w bran?y pszczelarskiej daje Ci mo?liwo?? korzystania z prawdopodobnie z najlepszej oferty miod體 i produkt體 pszczelarskich dost?pnych w sprzeda?y internetowej.


Do ka?dego klienta bez wzgl?du, czy jest to zam體ienie hurtowe, czy osoba zamawiaj?ca jeden s?oik miodu, podchodzimy indywidualnie. Ka?demu te? chcemy przekaza? cz?stk? pasji, p?yn?c? prosto z naszego gospodarstwa.


Czy "tylko to" wyr?nia nas na tle innych pszczelarzy, kt髍zy te? sprzedaj? mi骴 ?


Zaanga?owanie, do?wiadczenie, odpowiedzialno??, oraz sprzeda? internetowa i szybkie dostarczanie naszych miod體 bezpo?rednio do Twojego domu, to tylko jedne z wielu cech, kt髍e mogliby?my wymienia? bez ko?ca !

Nie czekaj wi?c !

Poznaj si? na naszym miodzie r體nie? TY

Pasieka ApiMiodek

Piotr Gierula


Miody s?odkie z natury !


-----------------------------------------------------------------------------------------

zestaw
 

Ostatnie opinie

Autor: magjuly

Jestem zadowolona z mo?liwo?ci zakupu przez internet miodu dobrej jako?ci, w rozs?dnej cenie :) Szybka przesy?ka, solidnie zapakowana.

Autor: Agnieszka Krak體

Super mi骴, bardzo dobra jako?? i dobrze przygotowana przesy?ka do transportu. Polecam serdecznie!

Autor: Ma?gorzata Wroc?aw

Jestem sta?? klientk? od paru lat i tylko tu kupuj? mi骴. Oczywi?cie, nie b?d? zmienia? pasieki bo miody s? bardzo dobre. Polecam!Jestem sta?? klientk? od paru lat i tylko tu kupuj? mi骴. Oczywi?cie, nie b?d? zmienia? pasieki bo miody s? bardzo dobre. Polecam!

Autor: Ewa

Zakup OK. Przesy?ka sprawnie i szybko. Pozdrawiam Ewa.

Produkty polecane

Popularny mi骴

Mi骴 wielokwiatowy KUPISZ TUTAJ !


Pszczo?a zbiera mi骴 wielokwiatowy

Dzia?anie, w?a?ciwo?ci i zastosowanie !

Mi骴 pszczeli wielokwiatowy jest bardzo smacznym pszczelim produktem.

Jest to najcz??ciej spotykana odmiana miodu i cechuje go r?norodno?? sk?adnik體 oraz smak體.

Mi骴 nektarowy z nektaru kwiat體 wiosennych jest jasny i s?odki. Natomiast mi骴 wielokwiatowy z nektaru ro?lin jesiennych-ma ciemniejsz? barw? i bardziej gorzki smak.

Niew?tpliwie mi骴 jest jednym z najbardziej naturalnych kosmetyk體, przypraw i suplement體 leczniczych. Cz?ste jego spo?ywanie zapobiega problemom z sercem, ?o??dkiem, jelitami.


Wi臋cej …
 

Mi骴 akacjowy KUPISZ TUTAJ !


Pszczo?a na akacji

W?a?ciwo?ci lecznicze, zastosowanie i dzia?anie !

Mi骴 akacjowy jako jeden z nielicznych gatunk體 miodu posiada bardzo jasn? barw?. Kolor ten bardzo cz?sto okre?lany jest jako jasno s?omkowy, czy te? ??to s?omkowy. W postaci p?ynnej, tak zwanej patoki, jest tak bardzo jasny, ?e wydaje si? on by? nawet bezbarwny. Po krystalizacji najcz??ciej przybiera on barwa bia?a, albo jasno ??t?. Niemniej jego krystalizacja przebiega bardzo powoli i mi骴 nawet przechowywany przez kilka miesi?cy mo?e mie? posta? p?ynn?.

Jest to mi骴, kt髍y na pewno przypadnie do gustu osobom lubi?cym s?odycze, gdy? posiada on bardzo s?odki smak. Dzi?ki temu nie b?dziemy mieli na pewno problemu z przekonaniem do niego ma?ych dzieci.


Wi臋cej …
 

Ankieta

Najlepszy mi骴 z ApiMiodek
 

Ankieta

Ile zjadasz miodu w ci?gu roku ?
 
Promocja
Ciekawy Mix
Mi骴 Niepodgrzew.
Newsletter
Powiadomienie ?wie?e miody w sprzeda?y!
captcha
Regulamin
Wpisz swojego maila, a powiadomimy Ci? o ?wie?ych miodach w sprzeda?y