Produkty pszczele
Google Translate
ApiMiodek.pl Blog

Nowo?ci

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Z rado?ci? mo?emy poinformowa? i? pomimo wcze?niejszych naszych w?tpliwo?ci w mo?liwo?? pozyskania miodu spadziowego w obecnym sezonie, uda?o nam si? pozyska? mid czysto spadziowy z jednej z naszych pasiek.


Mid ten w obecnej chwili przygotowujemy do sprzeda?y.


W normalnej sprzeda?y mid ten udost?pnimy oko?o 6 pa?dziernika tj. czwartek


Wysy?k? realizowa? b?dziemy prawdopodobnie w pi?tek 7 pa?dziernika


W tej chwili prowadzimy przedsprzeda? tego produktu


Aby zarezerwowa? sobie mid, nale?y przez standardow? metod? zakupu w naszym sklepie, doda? towar do koszyka sk?adaj?c normalne zamwienie.

W trakcie sk?adania zamwienia system poinformuje, ?e termin realizacji to 7 pazdziernika. Do tego zamwienia mo?na oczywi?cie doda? tak?e inne aktualnie dost?pne produkty.

B?d? one oczekiwa? na mid spadziowy i razem z nim zostan? wys?ane.


kliknij tutaj

Mid spadziowy

przedsprzeda?


spadziowy

Zapraszamy do kupowania !

Im szybciej tym pewniej, ?e miodu nie zabraknie :)


 
Więcej artykułów…

Produkty polecane

RSS
Newsletter
Powiadomienie ?wie?e miody w sprzeda?y!
captcha
Regulamin
Wpisz swojego maila, a powiadomimy Ci? o ?wie?ych miodach w sprzeda?y