Produkty pszczele
Google Translate
ApiMiodek.pl Blog Miodowe ?niwa.... Media donosz?.... !

Miodowe ?niwa.... Media donosz?.... !

Miodowe ?niwa.... Media donosz?.... !

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Trwa pe?nia miodowych ?niw. Pogoda dopisuje, pszczelarze nie narzekaj? na zbiory, ale miodu nie b?dzie tak du?o jak w minionych latach. To dlatego, ?e owady dziesi?tkuj? choroby. Ubywa te? pasiek poniewa? coraz mniej osb, chce zajmowa? si? pszczelarstwem.

Ze wzgl?du na r?nice klimatyczne w cz??ci nizinnej powiatu wa?brzyskiego pszczo?y ju? zbieraj? mid z kwitn?cej gryki, a w grach, gdzie lato przysz?o o dwa-trzy tygodnie p?niej, jeszcze z kwiatw lipy. Ceny miodu s? r?ne w zale?no?ci od regionu. 29 z? za s?oik 0,9 litra to dobra cena.

Pszczo?y nadal gin? atakowane przez waroz? - mikroskopijnego paso?yta podobnego do kleszcza. Dopiero w tym roku spodziewany jest polski lek, ktry umo?liwi zwalczanie tej zarazy.

Nie wsz?dzie jest ?le. Wyj?tkowo dobra kondycja jest pszczelich rodzin w pasiece Miros?awa Jedziniaka w samym centrum Jedliny-Zdroju.Klimat jest zdrowy. Pszczo?y nie s? n?kane przez r?ne chemiczne ?rodki. Jest odpowiednia szata ro?linna na tym terenie - mwi pszczelarz.

Niepokoi ?rednia wieku pszczelarza. W powiecie wa?brzyskim to 60 lat. Niestety jest to gin?cy zawd. M?odzie? nie garnie si? do niego. Swoj? pasiek? pan Miros?aw b?dzie musia? przenie?? w inne miejsce w Jedlinie, bo tam, gdzie stoi, b?d? budowane domy.

Maciej Maciejewski

?rd?o http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/rozmaitosci/miodowe-zniwa/4913453

 

Produkty polecane

Newsletter
Powiadomienie ?wie?e miody w sprzeda?y!
captcha
Regulamin
Wpisz swojego maila, a powiadomimy Ci? o ?wie?ych miodach w sprzeda?y