Produkty pszczele
Google Translate
ApiMiodek.pl Blog 4 urodziny ApiMiodek..... !

4 urodziny ApiMiodek..... !

4 urodziny ApiMiodek..... !

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Tak

Jeste?my ju? obecni rwnie? i w Waszych domach 4 lata, dzi?ki naszemu sklepowi i sprzeda?y na allegro.pl

Nic jednak nie przebije rado?ci, jaka nam dajecie, po zakupach w komentarzach i mailach, jakie otrzymujemy od zadowolonych klientw, ktrzy jednoznacznie stwierdzaj?, ze pierwszy raz tak naprawd? posmakowali jak smakuje prawdziwy mid pszczeli !

Przez te 4 lata zdarzy?o sie du?o....

......od sprzeda?y na allegro, doszli?my do swojej witryny internetowej i w?asnego sklepu internetowego :)

Dzi?ki temu stali?my sie niezale?ni od serwisu allegro, co da?o nam mo?liwo?? dotarcia z nasza ofert? rwnie? poza granice naszego kraju.

Sukcesem niew?tpliwie najwi?kszym dla mnie, jest to, ze mo?emy bez obaw produkowa? mid i rozwija? pasiek?, bo wiemy ?e produkt ktry wyprodukujemy trafi bezpo?rednio do klientw, nie zmieniony, nie mieszany, taki jakim go pozyskali?my z ula, zachowuj?c przy tym wszystkie swoje w?a?ciwo?ci.

Zrealizowali?my przy tym rwnie? jedno ze swoich marze?:

Dzi?ki Wam Drodzy Klienci nie jeste?my zdani na ?ask?, albo nie ?ask? firm hurtowo skupuj?cych mid i produkty pszczele. Dzi?ki temu, ?e jeste?cie z nami mo?emy stawia? czo?a urodzajom, czy nieurodzajom od ktrych niestety jak wszyscy rolnicy, tak i my w bran?y pszczelarskiej jeste?my uzale?nieni.

Swoistego rodzaju kooperacja zachodz?ca pomi?dzy Wami a nami, mamy nadziej?, ze ka?dej ze stron przynosi? b?dzie wymierne korzy?ci, a zadowolenie na twarzy ka?dego smakosza naszego miodu w trakcie jedzenia, b?dzie utrzymywa? si? jak najd?u?ej.

Bardzo si? ciesz?, ?e swoja prac? mo?emy pomaga?, a nawet niektrym osobom spe?nia? marzenie zjedzenia cho? jeden raz jeszcze takiego miodu jak przed laty za czasw dzieci?stwa.

Pozdrawiam


Piotr Gierula

 

Produkty polecane

Newsletter
Powiadomienie ?wie?e miody w sprzeda?y!
captcha
Regulamin
Wpisz swojego maila, a powiadomimy Ci? o ?wie?ych miodach w sprzeda?y