Produkty pszczele
U?ytkownicy on-line
Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 212 go艣ci 
Partnerzy

Zdrowotny mi骴 manuka z Nowej Zelandii

Najlepszy sklep pszczelarski w internecie !

Google Translate
ApiMiodek.pl

Witaj w krainie Pasieki ApiMiodek !


Jest nam niezmiernie mi?o go?ci? Ci? cho? przez chwil?, postaramy si? nie zawie?? Twoich oczekiwa?.

Zapraszamy do kr髏kiej lektury.


By przypomnie? sobie smak najsmaczniejszego miodu jaki w ?yciu jad?a?/-e? zapraszamy Ci? do wirtualnej podr?y po naszym 爂ospodarstwie pasiecznym.

ApiMiodek to pasieka, kt髍? prowadz? wraz z moimi rodzicami Teres? i Stanis?awem Gierula.


Nasze gospodarstwo licz?ce obecnie ponad 250 pniow? pasiek?, po?o?one jest w malowniczej miejscowo?ci Chyrzyna, znajduj?cej si? w odleg?o?ci 25 km od Przemy?la.


Pocz?tki pszczelarstwa w Naszej rodzinie si?gaj? ko?ca XIX w. Ta ponad 100 letnia tradycja zaprocentowa?a wyrobem doskona?ej jako?ci produkt體 pszczelarskich.W naszej ofercie znajdziesz takie miody jak:

i inne produkty pszczele.


Zar體no Ja jak i m骿 Tata Stanis?aw jeste?my absolwentami elitarnego technikum pszczelarskiego w Pszczelej Woli (jest to jedyne w Polsce i prawdopodobnie w Europie Technikum Pszczelarskie).


Presti? i do?wiadczenie jakie zdobyli?my w bran?y pszczelarskiej daje Ci mo?liwo?? korzystania z prawdopodobnie z najlepszej oferty miod體 i produkt體 pszczelarskich dost?pnych w sprzeda?y internetowej.


Do ka?dego klienta bez wzgl?du, czy jest to zam體ienie hurtowe, czy osoba zamawiaj?ca jeden s?oik miodu, podchodzimy indywidualnie. Ka?demu te? chcemy przekaza? cz?stk? pasji, p?yn?c? prosto z naszego gospodarstwa.


Czy "tylko to" wyr?nia nas na tle innych pszczelarzy, kt髍zy te? sprzedaj? mi骴 ?


Zaanga?owanie, do?wiadczenie, odpowiedzialno??, oraz sprzeda? internetowa i szybkie dostarczanie naszych miod體 bezpo?rednio do Twojego domu, to tylko jedne z wielu cech, kt髍e mogliby?my wymienia? bez ko?ca !

Nie czekaj wi?c !

Poznaj si? na naszym miodzie r體nie? TY

Pasieka ApiMiodek

Piotr Gierula


Miody s?odkie z natury !


-----------------------------------------------------------------------------------------

zestaw
 

Ostatnie opinie

Autor: magjuly

Jestem zadowolona z mo?liwo?ci zakupu przez internet miodu dobrej jako?ci, w rozs?dnej cenie :) Szybka przesy?ka, solidnie zapakowana.

Autor: Agnieszka Krak體

Super mi骴, bardzo dobra jako?? i dobrze przygotowana przesy?ka do transportu. Polecam serdecznie!

Autor: Ma?gorzata Wroc?aw

Jestem sta?? klientk? od paru lat i tylko tu kupuj? mi骴. Oczywi?cie, nie b?d? zmienia? pasieki bo miody s? bardzo dobre. Polecam!Jestem sta?? klientk? od paru lat i tylko tu kupuj? mi骴. Oczywi?cie, nie b?d? zmienia? pasieki bo miody s? bardzo dobre. Polecam!

Autor: Ewa

Zakup OK. Przesy?ka sprawnie i szybko. Pozdrawiam Ewa.

Produkty polecane

Popularny mi骴

Mi骴 lipowy KUPISZ TUTAJ !


Lipa

Zastosowanie, w?a?ciwo?ci i dzia?anie !


Pszczeli mi骴 lipowy jest przez wielu znawc體 tego przysmaku uwa?any za jeden z najlepszych rodzaj體 miodu. Uzyskanie czystego miodu w naturalnych warunkach jest do?? trudne. Wszystko to za spraw? faktu, i? lipa jest drzewem stosunkowo rzadko spotykanym w naszym kraju. Ponadto drzewa te najcz??ciej rosn? przy drogach, czy te? parkach. Bardzo trudno jest odnale?? wi?ksze skupisko takich drzew, szczeg髄nie takich rosn?cych w sprzyjaj?cych warunkach, czyli z dala od spalin samochod體. Tym bardziej mi骴 lipowy jest bardzo cenny. Jego unikatowo?? oraz niesamowite w?a?ciwo?ci wynikaj? z nektaru lipy.

Mi骴 lipowy podobnie jak napar z kwiat體 lipy posiada w?a?ciwo?ci lecznicze szczeg髄nie na dolegliwo?ci g髍nych dr骻 oddechowych jak i typowe przezi?bienia.


Wi臋cej …
 

Mi骴 gryczany KUPISZ TUTAJ !


Gryka

Powstawanie, w?a?ciwo?ci lecznicze i dzia?anie !

Po?r骴 wielu gatunk體 miodu, tylko nieliczne s? w pe?ni przez nas rozpoznawalne. Wynika to z tego, ?e r?ne gatunki miod體 s? bardzo do siebie podobne, zar體no w smaku jak i wygl?dzie. Oznacza to wi?c, ?e w wi?kszo?ci przypadk體 dany gatunek miodu potrafi? rozpozna? tylko osoby, kt髍e orientuj? si? do?? dobrze w tej dziedzinie. Istnieje jednak kilka rodzaj體 miodu, kt髍e posiadaj? swoisty charakter, kt髍y pozwala ?atwiej je okre?li?. S? to r?nego rodzaju cechy charakterystyczne, kt髍e na pewno ka?dy z nas zauwa?y.

Mi骴 gryczany jest w?a?nie jednym z tych miod體, kt髍e s? do?? mocno charakterystyczne. Jego g?體n? cech? rozpoznawaln? jest kolor, kt髍y jest ciemnej barwy. Kolor ciemno-br?zowy oraz intensywny zapach kwiat體 gryki s? jego znakami szczeg髄nymi. Jego swoisty ostry smak bardzo cz?sto sprawia, ?e jest niezbyt lubiany przez dzieci.


Wi臋cej …
 

Ankieta

Najlepszy mi骴 z ApiMiodek
 

Ankieta

Ile zjadasz miodu w ci?gu roku ?
 
Promocja
Ciekawy Mix
Mi骴 Niepodgrzew.
Newsletter
Powiadomienie ?wie?e miody w sprzeda?y!
captcha
Regulamin
Wpisz swojego maila, a powiadomimy Ci? o ?wie?ych miodach w sprzeda?y