Produkty pszczele
U?ytkownicy on-line
Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 266 go艣ci 
Partnerzy

Najlepszy sklep pszczelarski w internecie !

Zdrowotny mi骴 manuka z Nowej Zelandii

Google Translate
ApiMiodek.pl

Witaj w krainie Pasieki ApiMiodek !


Jest nam niezmiernie mi?o go?ci? Ci? cho? przez chwil?, postaramy si? nie zawie?? Twoich oczekiwa?.

Zapraszamy do kr髏kiej lektury.


By przypomnie? sobie smak najsmaczniejszego miodu jaki w ?yciu jad?a?/-e? zapraszamy Ci? do wirtualnej podr?y po naszym 爂ospodarstwie pasiecznym.

ApiMiodek to pasieka, kt髍? prowadz? wraz z moimi rodzicami Teres? i Stanis?awem Gierula.


Nasze gospodarstwo licz?ce obecnie ponad 250 pniow? pasiek?, po?o?one jest w malowniczej miejscowo?ci Chyrzyna, znajduj?cej si? w odleg?o?ci 25 km od Przemy?la.


Pocz?tki pszczelarstwa w Naszej rodzinie si?gaj? ko?ca XIX w. Ta ponad 100 letnia tradycja zaprocentowa?a wyrobem doskona?ej jako?ci produkt體 pszczelarskich.W naszej ofercie znajdziesz takie miody jak:

i inne produkty pszczele.


Zar體no Ja jak i m骿 Tata Stanis?aw jeste?my absolwentami elitarnego technikum pszczelarskiego w Pszczelej Woli (jest to jedyne w Polsce i prawdopodobnie w Europie Technikum Pszczelarskie).


Presti? i do?wiadczenie jakie zdobyli?my w bran?y pszczelarskiej daje Ci mo?liwo?? korzystania z prawdopodobnie z najlepszej oferty miod體 i produkt體 pszczelarskich dost?pnych w sprzeda?y internetowej.


Do ka?dego klienta bez wzgl?du, czy jest to zam體ienie hurtowe, czy osoba zamawiaj?ca jeden s?oik miodu, podchodzimy indywidualnie. Ka?demu te? chcemy przekaza? cz?stk? pasji, p?yn?c? prosto z naszego gospodarstwa.


Czy "tylko to" wyr?nia nas na tle innych pszczelarzy, kt髍zy te? sprzedaj? mi骴 ?


Zaanga?owanie, do?wiadczenie, odpowiedzialno??, oraz sprzeda? internetowa i szybkie dostarczanie naszych miod體 bezpo?rednio do Twojego domu, to tylko jedne z wielu cech, kt髍e mogliby?my wymienia? bez ko?ca !

Nie czekaj wi?c !

Poznaj si? na naszym miodzie r體nie? TY

Pasieka ApiMiodek

Piotr Gierula


Miody s?odkie z natury !


-----------------------------------------------------------------------------------------

zestaw
 

Ostatnie opinie

Autor: magjuly

Jestem zadowolona z mo?liwo?ci zakupu przez internet miodu dobrej jako?ci, w rozs?dnej cenie :) Szybka przesy?ka, solidnie zapakowana.

Autor: Agnieszka Krak體

Super mi骴, bardzo dobra jako?? i dobrze przygotowana przesy?ka do transportu. Polecam serdecznie!

Autor: Ma?gorzata Wroc?aw

Jestem sta?? klientk? od paru lat i tylko tu kupuj? mi骴. Oczywi?cie, nie b?d? zmienia? pasieki bo miody s? bardzo dobre. Polecam!Jestem sta?? klientk? od paru lat i tylko tu kupuj? mi骴. Oczywi?cie, nie b?d? zmienia? pasieki bo miody s? bardzo dobre. Polecam!

Autor: Ewa

Zakup OK. Przesy?ka sprawnie i szybko. Pozdrawiam Ewa.

Produkty polecane

Popularny mi骴

Mi骴 naw?ociowy KUPISZ TUTAJ !


pszczo?a na naw?oci

Powstawanie i dzia?anie !

Mi骴 naw?ociowy jest ma?o popularn? odmian? miodu. Pszczo?y wytwarzaj? go z nektaru kwiatu naw?oci potocznie zwanym mimoz?. Charakteryzuje si? jasno ??t? barw? i lekko kwaskowym smakiem.

Dobroczynne w?a?ciwo?ci wyrobu pszczelego s? znane od kilkuset lat. Ju? ludzie pierwotni czy wieku staro?ytnego stosowali ten naturalny ?rodek na wiele trapi?cych ich problem體. Uwa?any by? r體nie?, jako nektar ?ycia. Wszak?e Hipokrates twierdzi?, i? jest ?rodkiem przed?u?aj?cym ?ycie. Od tamtych czas體 min??y ju? setki tysi?cy lat, jednak mi骴 nadal jest stosowany i spo?ywany.


Wi臋cej …
 

Mi骴 wrzosowy KUP TUTAJ !


Wrzos

Jakie ma w?a?ciwo?ci i sk?d ta wysoka cena ?

Mi骴 jest ceniony za swoje walory smakowe i lecznicze od wielu setek lat. Ju? ludzie pierwotni zdobywali do z pszczelich gniazd. W Staro?ytno?ci, pszczo?y stanowi?y przedmiot kultu a mi骴 nazywany by? eliksirem ?ycia. Mi骴 tak?e spo?ywali m?odzi ma??onkowie, po nocy po?lubnej, aby zapewni? sobie zdrowe potomstwo. Wszyscy wiemy, ?e mi骴 produkuj? pszczo?y. Jednak, w jaki spos骲 wytwarzaj? tak znakomity i esencjonalny produkt?

Pszczo?y gromadz? nektar z kwiat體 lub spadzi, przekszta?caj? go w swoim organizmie a nast?pnie umieszczaj? go w plastrach. W tym miejscu mi骴 dojrzewa. Przybiera konsystencj? oleju, kt髍y p?niej zmienia si? w bardziej oleist?.Wi臋cej …
 

Ankieta

Najlepszy mi骴 z ApiMiodek
 

Ankieta

Ile zjadasz miodu w ci?gu roku ?
 
Promocja
Ciekawy Mix
Mi骴 Niepodgrzew.
Newsletter
Powiadomienie ?wie?e miody w sprzeda?y!
captcha
Regulamin
Wpisz swojego maila, a powiadomimy Ci? o ?wie?ych miodach w sprzeda?y